F E M I P
Felsőoktatási Minőségfejlesztési Portál
Keresés
  
  
TÁMOP 4.1.4. projekt

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.1.4 „Minőségfejlesztés a felsőoktatásban” című kiemelt projektjét az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet projektgazdaként vezeti. A projekt 2009. május 1. – 2011. november 30. között hivatott a kitűzött szakmai célokat megvalósítani.

A projekt általános céljai a következők:

 • a felsőoktatási intézmények Európai Felsőoktatási Térségbe való versenyképességének növelése;
 • a felsőoktatási ágazati irányítás minőségpolitikájának és a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési programjainak illesztése az európai felsőoktatási minőségpolitikai előírásaihoz;
 • a magyar felsőoktatás szolgáltatásainak javítása.

A projekt megvalósíthatósági tanulmánya szerint a konkrét célok a következők:

 • a nemzetközi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése a felsőoktatási minőségbiztosítás területén;
 • közreműködés az EU-s közös standardok, eljárások és irányvonalak adaptálásában;
 • szakmai együttműködés kialakítása és fenntartása a felsőoktatási szakmai szervezetekkel, akik szerepet játszanak a minőségfejlesztésben (MAB, FTT, HÖOK, MRK, FMD Bizottság stb.);
 • szakmai együttműködés a felsőoktatás minőségfejlesztési rendszereinek bevezetésében közreműködő munkaerő-piaci és szakmai szervezetekkel;
 • a magyar felsőoktatási intézményekben működő minőségfejlesztési rendszerek és programok nyomon követése;
 • a minőségfejlesztéssel kapcsolatos, AVIR által igényelt speciális mutatók szolgáltatása;
 • egységes és koherens ágazati minőségpolitika kidolgozása;
 • minőségfejlesztési folyamatok informatikai támogatása;
 • minőségfejlesztési képzések minőségfejlesztési rendszerek bevezetéséhez, továbbfejlesztéséhez;
 • minőségfejlesztési szaktanácsadási rendszer működtetése, magasan képzett szakértői kör koordinációja;
 • fenntartható fejlődés, minőségkultúra feltételrendszerének megalapozása, a szervezeti kultúra fejlesztése;
 • a hazai és külföldi felsőoktatási minőségfejlesztési jó gyakorlatok konszolidációja és disszeminációja, referencia modell létrehozása;
 • felsőoktatási Minőségi Díj pályázat megújítása szakmai és technikai lebonyolítása, továbbfejlesztése;
 • hálózatfejlesztés;
 • magyar felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési programjainak nyomon követése, benchmarkingja, eredményeinek bemutatása;
 • minőségfejlesztési központok hálózatosodásának elősegítése a folyamatos szakmai tanácsadás és képzés megvalósíthatósága érdekében.

A felsőoktatási minőségügy támogatására a projekt megvalósítását követően létrejön egy olyan szakmai szervezeti struktúra (Felsőoktatási Minőségfejlesztési Program Iroda, FEMIP Iroda), amelyben az egymástól elkülönülő döntés-előkészítő, operatív és szakmai funkciók, illetve a hatósági és a koordinációs funkciók komplex rendszert alkotnak. Így megvalósul a hatékony és színvonalas feladat- és hatáskör megosztás.

A fejlesztés 573 652 520 Ft európai uniós forrásból valósul meg.