F E M I P
Felsőoktatási Minőségfejlesztési Portál
Keresés
  
  
Intézményfejlesztési terv
« Vissza

Közlemény az IFT alkotásról

 

 
A Nemzeti Együttműködési Program részeként, a versenyképes oktatás és képzés megteremtésének feladataihoz kapcsolódóan született meg az új nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény [Nftv.].
 
A felsőoktatásban a minőségi fejlesztés kihívása a társadalmi-gazdasági megfelelés és a nemzetközi versenyképesség megteremtése. A felsőoktatás intézményrendszerével járul hozzá az Alaptörvényben meghatározott felsőfokú oktatás biztosításához. Az intézményi működésben a felsőoktatási törvény az intézményvezető testületének feladatává teszi a középtávra, legalább négy éves időszakra, évenkénti bontásban meghatározva a végrehajtás feladatait, az intézményfejlesztési terv, illetve annak részeként a kutatási-fejlesztési innováció stratégia meghatározását.
 
A Nftv. átmeneti rendelkezései meghatározzák az új törvény hatálybalépéséből következő legfontosabb feladatokat, így a törvény 115. § (5) bekezdése értelmében a felsőoktatási intézménynek új, négyéves intézményfejlesztési tervet kell készíteni és ebben kell meghatározni a fejlesztéssel, a fenntartó által a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosításával, megóvásával, elidegenítésével kapcsolatos elképzeléseket [Nftv. 12.§ (4)]. E stratégiai dokumentum szolgál arra, hogy a felsőoktatási intézmények újragondolják a fenntartójukkal az előttük álló feladataikat, figyelembe véve a társadalmi és gazdasági környezetet. Az új intézményfejlesztési terv elkészítésének időpontjaként a törvény 2012. június 30-át határozta meg.
 
A felsőoktatási intézmény a fenntartótól függően állami és nem állami felsőoktatási intézmény lehet. Az állami fenntartói feladatokat ellátó Nemzeti Erőforrás Minisztérium [NEFMI] az állami felsőoktatási intézmények esetében koordináltan kezdeményezte e fejlesztési feladatok megkezdését, illetve végzését. A minisztérium útmutatót adott e munka keretében a felsőoktatási intézmények helyzetértékeléséhez és az előre megadott sablon mentén várja el az intézményfejlesztési tervek elkészítését.
 
Az állami fenntartású intézményeknek a megadott sablon alapján 2012. április 23-ig kell elkészíteniük az intézmények értékelését és felvázolniuk azokat a stratégiai irányokat és vázlatosan ezek kibontásaként azokat a stratégiai célokat, amelyeket az oktatásért felelős minisztériummal, mint fenntartóval és az ágazatért felelős tárcával, egyeztetett módon, az elkövetkező időszak fejlesztési céljait határozzák meg. A sablon az állami intézményeknek a NEFMI megküldte, illetve az elérhető a www.femip.hu portálon.
 
A nem állami felsőoktatási intézmények az intézményfejlesztési terveket saját fenntartójukkal egyeztetett módon határozzák meg. A formai és tartalmai követelmények is a fenntartói elvárásokhoz igazodhatnak. A fenti útmutató, illetve sablon ugyanakkor segítséget adhat a felsőoktatást meghatározó feladatok, illetve az intézmények működését meghatározó szempontok azonos elvű kialakításához. A nem állami felsőoktatási intézményeknek az intézményfejlesztési terveik előkészítésébe a törvényi rendelkezés alapján saját fenntartójuk képviselőjét be kell vonniuk és az egyeztetés eredményeként 2012. június 30-ig kell elkészíteniük e dokumentumot. A folyamat ütemtervét a saját fenntartó határozza meg.
 
A NEFMI által elkészítet IFT sablon használata a nem állami intézmények számára nem jelent kötelezettséget, de releváns fejezeteit vagy szakmai háttéranyagait szabadon használhatják.