F E M I P
Felsőoktatási Minőségfejlesztési Portál
Keresés
  
  
Mit talál itt?

 

Az intézményi minőség- és hatékonyságfejlesztés támogatása, valamint az intézmények alkalmazkodóképességének javítása céljából a „Minőségfejlesztés a felsőoktatásban” (TÁMOP 4.1.4) kiemelt projekt reprezentatív mintákon alapuló helyzetelemzéseket készített többek között a felsőoktatási intézmények regionális szerepéről, intézményfejlesztési terveikről, a gazdasági szférával meglévő együttműködési formáikról.

  
Helyzetelemzések

Felsőoktatás-finanszírozás és minőség célok, vállalkozói források bevonása a felsőoktatásba

A műhelytanulmány célja a felsőoktatás ágazati finanszírozásának – minőség célokkal összefüggő – nemzetközi modelljeinek feltárása és feldolgozása, jó gyakorlatok összegyűjtése és javaslatok tétele ezek hazai adaptálhatóságára, különös tekintettel a hazai felsőoktatási intézmények finanszírozásával kapcsolatos minőségi mutatók kidolgozására.

Stratégiaalkotás a felsőoktatásban

A kutatás célja az volt, hogy az Intézményfejlesztési tervek és a stratégiai menedzsment nemzetközi példáinak elemzésével megszülessen egy olyan módszertani kézikönyv, amelyet a felsőoktatási intézmények saját stratégiai menedzsment gyakorlatuk fejlesztésére használhat.

A felsőoktatásban oktatók minőségfejlesztéssel kapcsolatos attitűdje

Lezárult az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által indított „A felsőoktatásban oktatók minőségfejlesztéssel kapcsolatos attitűdje” című kutatás.

A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában

Az elkészült a fenntartható fejlődés egységes szempontrendszerének összeállítását, illetve a felsőoktatási intézmények minőségirányítási rendszerébe való beépülésének elősegítését célzó kutatás, amelyben a magyarországi felsőoktatási intézmények negyede vett részt.

Szakkollégiumi helyzetkép felmérése

A kutatás alapvető célja a szakkollégiumok helyzetének feltárása, feltérképezése, hogy ezáltal javaslatokat fogalmazzon meg a szakkollégiumok minőségi kritérium rendszerére vonatkozóan.

Felsőoktatási rangsor elemzés

A TÁMOP 4.1.4 kiemelt projekt céljaihoz igazodva, a „Felsőoktatási rangsor elemzés” kutatási projekt célja az volt, hogy feltárja a hazai és nemzetközi felsőoktatási rangsorkészítés...

Felsőoktatási intézmények és gazdasági szereplők együttműködésének elemzése

A kutatás célja, hogy bemutassa a magyar felsőoktatási intézmények gazdasági szereplőkkel történő együttműködéseit és azok alapján olyan ajánlásokat fogalmazzon meg, amelyeket követve mind a...

Társadalmi kohéziós szerep elemzése kutatás

A felsőoktatási intézmények elsődleges funkciója a tudás, az ismeretek továbbadása és gyarapítása – vagy némileg gyakorlatiasabb megfogalmazásban –, a magasan képzett munkaerő...

Felsőoktatási andragógiai - pedagógiai elemzés

A kutatás a felsőoktatásba nem közvetlenül érettségi vizsga után belépő, tanulmányait megszakító, már munkatapasztalatot szerzett hallgatók, valamint oktatóik velük kapcsolatos vélekedéseit, továbbá a felsőoktatási intézmények rájuk vonatkozó szabályozásait és szolgáltatásait, a hazai felsőoktatási intézmények gyakorlatát vizsgálta.

  
Eseménynaptár mini
  
Projektadatok

  

Minőségfejlesztés a felsőoktatásban
TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002

FEMIP.HU

Az Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott támogatás összege:
573 653 520 Ft


A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1051 Budapest, Dorottya utca 8.
www.ofi.hu

Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
www.esza.hu

Támogató:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.
www.nfu.hu